Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom , že si od utorka 13.6. môžu prísť prevziať Rozhodnutia o prijatí detí do MŠ na školský rok 2017/2018. Rozhodnutia si rodičia prevezmú v budove B v 2. alebo v 3. triede v čase od 13.00 do 16.00 h. So sebou si treba priniesť občiansky preukaz.

Oznamujeme Vám , že ochutnávka nátierok a šalátov v MŠ , ktorá sa mala konať dňa 26.4.2017 sa ruší pre nízku účasť zo strany rodičov.

 

Ďakujeme

Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia - pri príležitosti "Svetového dňa zdravia" Vás pracovníčky školskej jedálne v spolupráci s materskou školou srdečne pozývajú na ochutnávku šalátov a nátierok, ktorá sa bude konať dňa 26.4.2017 o 16:00 hod. v budove materskej školy.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) a b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľ materskej školy postupuje v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.
 
Materská škola „Zvonček“ Vás srdečne pozýva na zápis, ktorý sa uskutoční od 2. Mája až do 19. Mája v materskej škole v budove B v 2. a 3. triede, alebo v riaditeľni materskej školy v čase od 13:00 – 16:00 hod. Rodičia budú potrebovať občiansky preukaz.

Do materskej školy sa prednostne prijímajú deti, ktoré:
• Dovŕšili piaty rok veku.
• Majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.
• Majú dodatočne odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.
Podmienky a kritériá na prijatie dieťaťa do materskej školy sú dostupné TU.

Strana 1 z 3